Cơ quan chủ quản: UBND THỊ TRẤN BẾN QUAN -  VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3....... Fax: (0233).3.........

Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị

Tin hoạt động

Thị trấn Bến Quan tạo thế và lực trong chặng đường phát triển mới


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 16/06/2020 7:54:05 SA

(QTO) - Qua 5 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh đã lãnh đạo Nhân dân phát huy mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất và đạt nhiều kết quả nổi bật.

 

Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị trấn Bến Quan đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ngay sau đại hội, Đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động toàn khóa để thực hiện các mục tiêu đề ra. Đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết đến toàn bộ đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Đảng ủy giao nhiệm vụ cho UBND thị trấn cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết, có kế hoạch thực hiện qua từng năm, từng giai đoạn. Quá trình thực hiện, chú trọng tăng cường công tác dân vận của Đảng, thường xuyên hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân, giải quyết kịp thời những bức xúc trong dân làm cho Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

Trong phát triển kinh tế, lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao, trở thành thế mạnh của thị trấn. Bắt nguồn từ thực tế của địa phương, Đảng bộ thị trấn chủ trương khuyến khích Nhân dân khai thác tiềm năng thế mạnh đất đai gò đồi, xác định mũi nhọn là cây cao su và cây lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc. Bên cạnh đó quy hoạch cải tạo vườn tạp, phát triển mô hình vườn rừng, đưa nhiều giống cây mới có giá trị hàng hóa vào thay thế những loại cây có giá trị kinh tế thấp, cùng với việc duy trì trên 31 ha nuôi cá nước ngọt và 46 ha diện tích sản xuất lúa hằng năm. Hiện thị trấn có 1.850 ha cao su tiểu điền; 6,63 ha hồ tiêu và trên 1.800 ha diện tích rừng trồng. Chăn nuôi phát triển gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhờ vậy, tốc độ giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hằng năm tăng mạnh. Đến cuối nhiệm kỳ, tỉ trọng ngành chiếm 67,7%, tăng 27,7% so với mục tiêu nghị quyết.

 

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng (CN-TTCN-XD) và thương mại dịch vụ (TMDV) có nhiều chuyển dịch. Theo đó, tỉ trọng ngành TMDV chiếm 17,9%, giảm 16,1%; ngành CN-TTCN-XD chỉ còn 14,4% giảm 11,5%. Tuy nhiên, qua rà soát hai lĩnh vực này vẫn đa dạng nhiều loại hình kinh doanh khác nhau. Trên địa bàn có 327 hộ kinh doanh lớn, nhỏ, tạo ra các hoạt động trao đổi lưu thông hàng hóa phong phú. Tổng mức hàng hoá bán lẻ và dịch vụ hằng năm tăng 12%. Các sản phẩm CN-TTCN cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Về xây dựng, kiến trúc quy hoạch, chất lượng công trình xây dựng được nâng cao, công tác quản lý nhà nước trong xây dựng được tăng cường. Đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của thị trấn đạt 50 triệu đồng/người/năm. Dự kiến đến năm 2020 con số này sẽ tăng lên 52 triệu đồng.

 

Một góc thị trấn Bến Quan.

 

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, Đảng bộ thị trấn Bến Quan chú trọng các giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng. Trong nhiệm kỳ đã thu hút được 26,5 tỉ đồng cho đầu tư phát triển. Trong đó vốn ngân sách tỉnh, huyện 22,5 tỉ đồng, ngân sách thị trấn 2,6 tỉ đồng, Nhân dân đóng góp 1,4 tỉ đồng xây dựng các công trình như: Trường học, kênh mương nội đồng, nhà ở người có công, giao thông nông thôn… làm cho bộ mặt đô thị ngày càng văn minh.

 

Kinh tế phát triển, làm cơ sở cho văn hóa - xã hội thay đổi nhanh chóng. Hầu hết các chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo, việc làm, y tế, dân số - kế hoạch hóa, gia đình - trẻ em, thể dục - thể thao, thông tin đều đạt kế hoạch đề ra. Đến nay, 100% khu phố có các thiết chế văn hóa và hệ thống điện chiếu sáng. 100% hộ dân có phương tiện nghe nhìn. Thị trấn giữ vững tiêu chí đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 chỉ còn 1,9%...

 

Để đạt được những thành tựu đó, vai trò lãnh đạo của Đảng là rất quan trọng. Thực hiện phương châm “Lấy xây dựng kinh tế làm cơ sở, lấy xây dựng Đảng làm then chốt”, Đảng ủy thị trấn Bến Quan đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, thực hiện nghiêm túc nền nếp chế độ, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Trọng tâm là chú trọng giáo dục trong toàn đảng bộ về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống cách mạng của Đảng. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết thống nhất. Tích cực đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo, chế độ sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục cao. Công tác kiểm tra, giám sát được đảng bộ quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc. Hằng năm tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Đặc biệt, từ việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp cho đảng bộ xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao, đạo đức kỷ luật tốt, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm, có 90% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), trong đó có 20% chi bộ đạt TSVM tiêu biểu; tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 80%, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ thị trấn nhiều năm liền đạt Đảng bộ TSVM tiêu biểu.

 

Thành quả đạt được trong 5 năm qua đã tạo ra niềm tin cũng như thế và lực cho Bến Quan trên chặng đường phát triển mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, khai thác tốt tiềm năng vốn có, thu hút tối đa nguồn lực từ bên ngoài, chuyển dịch kinh tế mạnh mẽ theo hướng đô thị văn minh, giàu đẹp. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên. Đảng ủy lãnh đạo hệ thống chính trị xây dựng thị trấn ngày càng đổi mới và phát triển, xứng đáng là điểm sáng kinh tế - xã hội khu vực phía Tây huyện Vĩnh Linh.

 

Nguyễn Văn Tuân

Bí thư Đảng ủy thị trấn Bến Quan

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Thị trấn Bến Quan