Cơ quan chủ quản: UBND THỊ TRẤN BẾN QUAN -  VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3....... Fax: (0233).3.........

Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị

Giới thiệu về thị trấn Bến Quan

Thị trấn Bến Quan có diện tích 3,96 km², dân số năm 1999 là 3385 người, mật độ dân số đạt 855 người/km².

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Thị trấn Bến Quan